Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały XX/236/2012 Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Łuków oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2012r., poz.1466) zmienionej Uchwałą Rady Miasta Łuków Nr XXII/248/2012 z dnia 31 maja 2012 r. (Dz.Urz Woj.Lubelskiego z 2012, poz.1947) oraz Uchwałą Rady Miasta Łuków Nr XXVI/293/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.
Znak
VIII/70/2015
Data utworzenia
2015-06-17
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Kowalczyk Agnieszka
Dodano do BIP dnia: 2016-02-03 09:27:47