Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Łuków

Logo - Urząd Miasta Łuków

Urząd Miasta i jednostki organizacyjne

Szczegółowe wyszukiwanie
Zarząd Dróg Miejskich
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
Zarząd Dróg Miejskich
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Miejska Biblioteka Publiczna
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 1
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Przedszkole Nr 4
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
Żłobek Miejski nr 1
2022
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2022 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
PUiIK Sp. z o.o.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Szkoła Podstawowa Nr 5
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Wydział Spraw Społecznych
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
PEC Sp. z o.o.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Prezes
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Przedszkole Nr 3
2023
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
PUiIK Sp. z o.o.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Prezes
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
SKARBNIK MIASTA
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Miasta
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r
Szkoła Podstawowa Nr 3
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
PUiIK Sp. z o.o.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Wydział Spraw Społecznych
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
W 2020 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
Przedszkole Nr 7
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
2022
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
2017
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Zakład Gospodarki Lokalowej
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Zakład Gospodarki Lokalowej
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Przedszkole Nr 1
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Przedszkole Nr 1
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Stanowisko pracownika - p.o. Dyrektora
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
BURMISTRZ MIASTA
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
2024
Opis: W 2024 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta
2022
Korekta do oświadczenia majątkowego za 2022 r
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Miasta
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r. - korekta
Audytor wewnętrzny
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
2022
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Miasta
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
PEC Sp. z o.o.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Przedszkole Nr 7
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2022
Stanowisko: Opis: W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2021
Korekta oświadczenia majątkowego za 2021 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Zakład Gospodarki Lokalowej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Audytor wewnętrzny
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Przedszkole Nr 2
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
SEKRETARZ MIASTA
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Miasta
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Przedszkole Nr 4
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Łukowski Ośrodek Kultury
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Korekta do oświadczeń majątkowych z dnia 31.01.2017 i 27.04.2017
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
2016
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2015
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
SEKRETARZ MIASTA
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
BURMISTRZ MIASTA
W 2018 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
2022
Opis: W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)
2019
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.)
Centrum Usług Społecznych
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
Przedszkole Nr 3
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Zarząd Dróg Miejskich
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2021 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.)
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Miejska Biblioteka Publiczna
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
W 2022 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.)
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Naczelnik Wydziału
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Przedszkole Nr 2
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2018 i 2019
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.
Przedszkole Nr 2
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2021
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, ze zm.)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
2019
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Centrum Usług Społecznych
2023
W 2023 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Stanowisko pracownika - Dyrektor OSiR
2022
Za 2022 rok - składane do 30 kwietnia 2023 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
2018
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2021 rok - składane do 30 kwietnia 2022 r.
Za 2020 rok - składane do 30 kwietnia 2021 r.