Urząd Miasta i jednostki organizacyjne

Gimnazjum Nr 2
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Zastępca Skarbnika Miasta
W 2016 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Szkoła Podstawowa Nr 1
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Przedszkole Nr 4
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
PUiIK Sp. z o.o.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Szkoła Podstawowa Nr 5
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r - korekta
Wydział Spraw Społecznych
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Zakład Gospodarki Lokalowej
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
PUiIK Sp. z o.o.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
PEC Sp. z o.o.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Zarząd Dróg Miejskich
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.)
SKARBNIK MIASTA
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2019
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
PUiIK Sp. z o.o.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Łukowski Ośrodek Kultury
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Wydział Spraw Społecznych
W 2020 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
Przedszkole Nr 7
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Zakład Gospodarki Lokalowej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Przedszkole Nr 1
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2018 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Przedszkole Nr 1
art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
BURMISTRZ MIASTA
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r. - korekta
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Zespół Szkół Nr 1 z oddziałami integracyjnymi
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
PEC Sp. z o.o.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Szkoła Podstawowa Nr 3
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Gimnazjum Nr 3
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Zakład Gospodarki Lokalowej
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Przedszkole Nr 2
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Audytor wewnętrzny
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
SEKRETARZ MIASTA
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)
Łukowski Ośrodek Kultury
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Korekta do oświadczeń majątkowych z dnia 31.01.2017 i 27.04.2017
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Przedszkole Nr 2
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA
Za 2009 rok - składane do 30 kwietnia 2010 r.
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych
W 2016 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
SEKRETARZ MIASTA
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Korekta do oświadczenia majątkowego
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
BURMISTRZ MIASTA
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
W 2014 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
W 2014 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
W 2018 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
SKARBNIK MIASTA
Za 2009 rok - składane do 30 kwietnia 2010 r.
Przedszkole Nr 3
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Zarząd Dróg Miejskich
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
W 2014 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Miejska Biblioteka Publiczna
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Przedszkole Nr 4
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.)
Za 2016 rok - składane do 30 kwietnia 2017 r.
Za 2015 rok - składane do 30 kwietnia 2016 r.
Za 2014 rok - składane do 30 kwietnia 2015 r
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Przedszkole Nr 2
Korekta do oświadczenia majątkowego za rok 2018 i 2019
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
Przedszkole Nr 5
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)
W 2019 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych
W 2015 roku - art. 24h ust. 4 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Referat Podatków i Opłat
Za 2013 rok - składane do 30 kwietnia 2014 r
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Za 2017 rok - składane do 30 kwietnia 2018 r.
Za 2019 r. - składane do końca maja 2020 r.
W 2017 roku - art. 24h ust. 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.)
Za 2018 rok - składane do 30 kwietnia 2019 r.