Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Łuków

Logo - Urząd Miasta Łuków

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Dane adresowe 724
8.55%
Informacje o zamówieniach publicznych 506
5.98%
Uchwały Rady Miasta Łuków VIII kadencji (2018-2023) 427
5.04%
Wiadomości i ogłoszenia 411
4.85%
Ogłoszenia o naborze 332
3.92%
Zarządzenia z 2023 roku 174
2.06%
Materiały sesyjne 154
1.82%
Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych 148
1.75%
Zapytania ofertowe 147
1.74%
Wyniki naboru 143
1.69%
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 132
1.56%
Telefony Urząd Miasta 127
1.5%
Interpelacje 122
1.44%
Urząd Miasta i jednostki organizacyjne 121
1.43%
Wydział Spraw Obywatelskich 120
1.42%
Urząd Stanu Cywilnego 114
1.35%
Wydział Finansowy 108
1.28%
Rada Miasta 102
1.2%
Uchwały Rady Miasta Łuków VII kadencji (2014-2018) 102
1.2%
Składy stałych Komisji 92
1.09%
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 90
1.06%
Petycje 90
1.06%
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego 89
1.05%
Struktura organizacyjna 85
1%
Zarządzenia z 2021 roku 84
0.99%
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023 - 2030 77
0.91%
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 69
0.81%
Uchwały Rady Miasta Łuków VIII kadencji (2018-2023) 68
0.8%
Zamówienia Publiczne 66
0.78%
Terminy i porządek posiedzeń komisji 62
0.73%
Zarządzenia z 2023 roku 59
0.7%
Część I - północno-zachodnia część miasta 56
0.66%
Zapytania 56
0.66%
Wyniki naboru 55
0.65%
Wnioski złożone w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących 54
0.64%
Wydział Spraw Społecznych 52
0.61%
Część III - wschodnia część miasta 52
0.61%
Plany postępowań o udzielenie zamówień 52
0.61%
Mapa podziału Łukowa na części 52
0.61%
Uchwały RIO, sprawozdania finansowe 51
0.6%
Wstępne ogłoszenia informacyjne 50
0.59%
Część V - południowo-zachodnia część miasta 47
0.56%
Terminy i porządek obrad 47
0.56%
Ogłoszenia o naborze 45
0.53%
Statut Miasta 45
0.53%
Część IV - południowo-wschodnia część miasta 43
0.51%
Zarządzenia z 2019 roku 40
0.47%
Jednostki Budżetowe 40
0.47%
Zarządzenia z 2020 roku 40
0.47%
Część VI - północno-wschodnia część miasta 39
0.46%
Rejestry, ewidencje, archiwa 35
0.41%
Rejestr umów 35
0.41%
Wybory Samorządowe 2018 34
0.4%
Zarządzenia z 2008 roku 32
0.38%
Kierownictwo Urzędu 32
0.38%
Część II - południowa część miasta 32
0.38%
Instytucje kultury 30
0.35%
Wydział Edukacji 29
0.34%
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 29
0.34%
Zarządzenia z 2015 roku 29
0.34%
Materiały sesyjne 28
0.33%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.II) 28
0.33%
Kontakt do radnych 28
0.33%
Ogłoszenia i informacje 28
0.33%
Zarządzenia z 2020 roku 28
0.33%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.III) 28
0.33%
Raport z badania satysfakcji Klientów Urzędu Miasta Łuków 28
0.33%
Łukowska Rada Seniorów 27
0.32%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.IV) 27
0.32%
Zarządzenia z 2022 roku 27
0.32%
Zarządzenia z 2018 roku 26
0.31%
Redakcja biuletynu 26
0.31%
Uchwały Rady Miasta Łuków V kadencji 26
0.31%
Plany i programy 26
0.31%
2004 25
0.3%
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023 25
0.3%
Druki do pobrania 25
0.3%
Planowanie przestrzenne - pliki GML 25
0.3%
Uchwały Rady Miasta Łuków VI kadencji (2010-2014) 25
0.3%
Uchwały Rady Miasta Łuków VIII kadencji 25
0.3%
Historia zmian 24
0.28%
Zarządzenia z 2017 roku 23
0.27%
Druki do pobrania 22
0.26%
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 21
0.25%
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Łuków 21
0.25%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.VI) 21
0.25%
Dni i godziny otwarcia 21
0.25%
Zarządzenia z 2006 roku 20
0.24%
Zgromadzenia publiczne 20
0.24%
Urząd Miasta 19
0.22%
Zarządzenia z 2014 roku 19
0.22%
Kadencja 2020-2023 19
0.22%
Zasady naboru 18
0.21%
Uchwały Rady Miasta Łuków VII kadencji (2014-2018) 18
0.21%
Akty prawa miejscowego 18
0.21%
Uchwały Rady Miasta Łuków V kadencji (2006-2010) 17
0.2%
Kadencja 2024-2027 17
0.2%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18 17
0.2%
Zarządzenia z 2021 roku 17
0.2%
Zarządzenia z 2011 roku 17
0.2%
Zarządzenia z 2016 roku 17
0.2%
Dostęp do Informacji Publicznej 17
0.2%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski 17
0.2%
Skład Rady Miasta 16
0.19%
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych 16
0.19%
Informacje o języku migowym 16
0.19%
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 16
0.19%
Elektroniczne formularze na ePUAP 16
0.19%
Załatwianie spraw w Urzędzie 16
0.19%
Zarządzenia z 2018 roku 16
0.19%
Wydział Organizacyjny 16
0.19%
Ochrona środowiska 16
0.19%
Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 16
0.19%
Terminy i porządek obrad 16
0.19%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik 16
0.19%
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 16
0.19%
Zarządzenia z 2010 roku 15
0.18%
System Antykorupcyjny 15
0.18%
Informacje o ePUAP 15
0.18%
Uchwały z roku 2003 15
0.18%
Zarządzenia z 2005 roku 15
0.18%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 7558/4 i 7558/5 przy ul. Wilczyńskiego 14
0.17%
Zarządzenia z 2007 roku 14
0.17%
Uchwały Rady Miasta Łuków VI kadencji 14
0.17%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Ks. St. Brzóski i przy ul. Stodolnej. 14
0.17%
BIP 14
0.17%
Zarządzenia z 2013 roku 14
0.17%
Mapa serwisu 13
0.15%
Ochrona danych osobowych 13
0.15%
Samodzielne Stanowisko ds. Kultury i Sportu 13
0.15%
Wybory do PE 2019 13
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik 13
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz 13
0.15%
Statystyka odwiedzin 13
0.15%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.I) 13
0.15%
Uchwały Rady Miasta Łuków VII kadencji 12
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego 12
0.14%
Posiadające osobowość prawną 12
0.14%
Kompetencje Rady Miasta 12
0.14%
Koordynator ds. Dostępności 12
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP 12
0.14%
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Burmistrza Miasta Łuków 12
0.14%
Polityka jakości Urzędu Miasta Łuków 12
0.14%
2006 12
0.14%
Burmistrz - kompetencje, dane 12
0.14%
Kodeks etyczny pracowników Urzędu Miasta Łuków 12
0.14%
2002 12
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki. 12
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Dworcowej 12
0.14%
Gospodarka odpadami komunalnymi 11
0.13%
Uchwały z roku 2005 11
0.13%
Wybory Prezydenckie 2020 11
0.13%
Uchwały Rady Miasta 11
0.13%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Cmentarnej 11
0.13%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego 11
0.13%
Uchwały Rady Miasta Łuków VI kadencji (2010-2014) 11
0.13%
2006 11
0.13%
Zarządzenia z 2014 roku 11
0.13%
Indywidualne interpretacje z zakresu prawa podatkowego 11
0.13%
Skład Rady Miasta 11
0.13%
Ochrona danych osobowych 11
0.13%
Zarządzenia z 2009 roku 10
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha 10
0.12%
Zarządzenia z 2015 roku 10
0.12%
2003 10
0.12%
Zadania Miasta 10
0.12%
Zarządzenia z 2004 roku 10
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską. 10
0.12%
Słownik skrótów 9
0.11%
Zarządzenia z 2019 roku 9
0.11%
Zarządzenia z 2012 roku 9
0.11%
Wybory Samorządowe 2024 9
0.11%
Zakłady Budżetowe 9
0.11%
Terminy i porządek posiedzeń 9
0.11%
Zarządzenia z 2022 roku 9
0.11%
Zarządzenia z 2012 roku 8
0.09%
Zarządzenia z 2007 roku 8
0.09%
Rejestr kąpielisk 8
0.09%
Kompetencje Rady Miasta 8
0.09%
Uchwały Rady Miasta Łuków V kadencji (2006-2010) 8
0.09%
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków 8
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską 8
0.09%
Uchwały z roku 2002 7
0.08%
Kluby radnych 7
0.08%
Zarządzenia z 2013 roku 7
0.08%
2003 7
0.08%
Zarządzenia z 2010 roku 6
0.07%
Wybory ławników 6
0.07%
Zarządzenia z 2004 roku 6
0.07%
2004 6
0.07%
Uchwały z roku 2004 5
0.06%
Zarządzenia z 2008 roku 5
0.06%
Zarządzenia Burmistrza 5
0.06%
Sesje Rady Miasta 5
0.06%
Uchwały z roku 2006 5
0.06%
Uchwały Rady Miasta 4
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin 4
0.05%
Zarządzenia z 2009 roku 4
0.05%
Zarządzenia z 2003 roku 4
0.05%
2005 4
0.05%
Zarządzenia z 2006 roku 4
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej 4
0.05%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP 4
0.05%
Zarządzenia z 2017 roku 4
0.05%
Wspólnota samorządowa 4
0.05%
Regulaminy 3
0.04%
Biuletyn Informacji Publicznej 3
0.04%
Składy stałych Komisji 3
0.04%
Zarządzenia z 2011 roku 3
0.04%
Zasady naboru 3
0.04%
Ogłoszenia 3
0.04%
Zarządzenia z 2005 roku 3
0.04%
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach 3
0.04%
Zarządzenia z 2016 roku 3
0.04%
2002 2
0.02%
Organy Miasta 2
0.02%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 2
0.02%
Zarządzenia z 2003 roku 2
0.02%
Organizacja działania samorządu 1
0.01%
Zarządzenia Burmistrza 1
0.01%
Burmistrz Miasta 1
0.01%
Komisje Rady Miasta 1
0.01%
2005 1
0.01%
Ochrona danych osobowych 1
0.01%