Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Łuków

Logo - Urząd Miasta Łuków

Dostępne podstrony

Mapa podziału Łukowa na części Część I - północno-zachodnia część miasta Część II - południowa część miasta Część III - wschodnia część miasta Część IV - południowo-wschodnia część miasta Część V - południowo-zachodnia część miasta Część VI - północno-wschodnia część miasta Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 7558/4 i 7558/5 przy ul. Wilczyńskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, obejmującego działki ewidencyjne numer: 8715/17, 8715/19, 8715/29, 8715/30, 8715/31, 8715/32 oraz część działki ewidencyjnej nr 8715/18 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Ks. St. Brzóski i przy ul. Stodolnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Dworcowej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenów położonych w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej, ul. Staropijarskiej i ul. Pastewnik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Cmentarnej Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Piłsudskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Zimna Woda a terenem PKP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Prusa i przy ul. Żeromskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Ks. Brzóski Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków w rejonie ulic: Zimna Woda, Turystyczna, Nadrzeczna, Jana Pawła II, Ryszarda Stankiewicza, Jana Kilińskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków – Dęblin Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej, ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy ul. Wereszczakówny a ul. Wileńską Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.I) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.II) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.III) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.IV) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (cz.VI)